கோயில்கள்

Imaigal Tv

பக்திபாடல்கள்

நவராத்திரி

தீபாவளி

திருநீறு‚ குங்குமம் ‚ சந்தனம் அணிவதன் விளக்கம்

1.இறைவனை வணங்குக

2.இனிமையாகப் பேசுக

3.உண்மையே பேசுக

4.சொல்வதையே செய்க

5.உயர்வையே எண்ணுக

6.செருக்கை அடக்குக

7.நல்லதை பேசுக

8.அன்பாக பேசுக

9.யோசித்து செய்க

10.சமயம்அறிந்து பேசுக

பக்திபாடல்கள்

விநாயகர் பாடல்கள் 

...

ஆஞ்சநேயர்  பாடல்கள்

...

ஜயப்பன் பாடல்கள்

...

  அம்மன் பாடல்கள்

...

20

முருகன் பாடல்கள்

கோயில்கள்

சிவராத்திரி

முருகனின் ஆறு படை வீடுகள்

கோயில்கள்

கோயில் சிலைகள்

ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டியவை

பக்தி படங்கள்


k19-05-19

சமய நிகழ்ச்சிகளின் பாடும் திருமுறைகள்