தீபாவளி

திருநீறு‚ குங்குமம் ‚ சந்தனம் அணிவதன் விளக்கம்

பக்திபாடல்கள்

நவராத்திரி

கோயில்கள்

சமய நிகழ்ச்சிகளின் பாடும் திருமுறைகள்

ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டியவை

1.இறைவனை வணங்குக

2.இனிமையாகப் பேசுக

3.உண்மையே பேசுக

4.சொல்வதையே செய்க

5.உயர்வையே எண்ணுக

6.செருக்கை அடக்குக

7.நல்லதை பேசுக

8.அன்பாக பேசுக

9.யோசித்து செய்க

10.சமயம்அறிந்து பேசுக

கோயில் சிலைகள்

பக்திபாடல்கள்

விநாயகர் பாடல்கள்

...

ஆஞ்சநேயர் பாடல்கள்

...

ஜயப்பன் பாடல்கள்

...

அம்மன் பாடல்கள்

...

முருகன் பாடல்கள்

கோயில்கள்

பக்தி படங்கள்

சிவராத்திரி

முருகனின் ஆறு படை வீடுகள்

Imaigal Tv